តើ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា ងាប់​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ប៉ុន្មាន​?

តើ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា ងាប់​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ប៉ុន្មាន​?
​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​នេះ ជា​វីរុស​ដែល​ខ្លាច​សី​តុ​ណ្ភ​ភាព​ក្តៅ​ខ្លាំងណាស់ ដោយ​ពេលដែល​ត្រូវ​ក្តៅ វា​នឹង​ងាប់​ភ្លាម មិនអាច​ទ្រាំទ្រ​បានយូរ​បានឡើយ​។ ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ ៥៦ ​អង្សា​សេ​ឡើងលើ វីរុស​នេះ នឹង​ងាប់​ក្នុង​រយៈពេល​ ៣០ ​នាទី​។ បើ​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព ​១០០ ​អង្សា​សេ​វិញ វីរុស​ថ្មី​នេះ នឹង​អាច​ងាប់​ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥​ នាទី​។
 

ដូចនេះ ចំពោះ​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ដែល​អាច​ធន់​នឹង សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ អ្នក​អាចយ​កវា​ទៅ​រំងាស់​ក្នុង​ទឹក​ពុះ​ដែលមាន​សីតុណ្ហភាព​ ១០០ ​អង្សា​សេ​បាន ដោយ​រំងាស់​ចំនួន ​១៥ ​នាទី ដើម្បី​កំចាត់​វីរុស​នោះ​ឲ្យ​ងាប់​ទាំងអស់​មិន​ងាយ​ចម្លង​មក​ក្នុង​រាងកាយ​អ្នក​បានឡើយ​៕
ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖ បាសាក់

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍