បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២

ក្រោមប្រធានបទ "ក្រោមទង់ដ៏រុងរឿងរបស់បក្ស ជនជាតិទាំងអស់ស្មើភាពគ្នា សាមគ្គីភាព គោរពគ្នា ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ពង្រីកកម្លាំងផ្ទៃក្នុង រួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយប្រទេសជាតិ" មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (មីឌិញ ហាណូយ)។

បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ảnh 1

គណៈប្រធានដឹកនាំមហាសន្និបាត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា ត្រឹនក្វឹកវឿង បណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋជាមួយសមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិចំនួន ១.៦០០ អង្គនិងរូបដែលតំណាងអោយជនជាតិទាំង ៥៤ ក្រុមក្នុងទូទាំងប្រទេសបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួម៕

បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ảnh 2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអញ្ជើញចូលរួមជាសមាជិកនៃគណៈប្រធានដឹកនាំមហាសន្និបាត
បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ảnh 3បណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារី ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងប្រតិភូប្រារព្ធពិធីគោរពទង់ជាតិ
បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ảnh 4ក្រុមប្រតិភូប្រារព្ធពិធីគោរពទង់ជាតិ
បើកមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ảnh 5

ប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអបអរសាទរមហាសន្និបាត

ដំណឹងនិងរូបថត៖  វ៉ាន់ដៀប - ឡឹមខាញ់ - ភឿងហ្វា - យាន់តឹន - ថុងញ៉ឹត

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍