បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

បន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តឡើងអស់រយៈពេល ២ ថ្ងៃដ៏គគ្រឹកគគ្រេង នៅរសៀលនៃថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (មីឌិញ ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ បានបិទជាផ្លូវការហើយ។

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ảnh 1

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសការងារដល់សមូហភាព បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានស្នាដៃឆ្នើម

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ảnh 2

ទិដ្ឋភាពនៃសម័យបិទមហាសន្និបាត

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ảnh 3

ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសម័យបិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេស លើកទី ២

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ảnh 4

លោកស្រី តុងធីផុង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាអញ្ជើញប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមហាសាមគ្គីជាតិដល់បុគ្គលទាំងឡាយ

បិទមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ảnh 5

លោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទមហាសន្និបាត

គណៈកម្មការចាត់តាំងបានលើកសរសើរ ជូនរង្វាន់ដល់សមូហភាព និងបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តការងារជនជាតិ៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  យឿងយ៉ាង 

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍