ពេលមាន​កូនខ្ចី អ្នក​ម្តាយ​មិនអាច​ញ៉ាំ​របស់​នេះ​ដាច់ខាត​

ពេលមាន​កូនខ្ចី អ្នក​ម្តាយ​មិនអាច​ញ៉ាំ​របស់​នេះ​ដាច់ខាត​

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកម្តាយមិនគួរពិសារក្នុងពេលកូនខ្ចី។ 

អ្នកម្តាយមិនគួរពិសាអាហារដែលមានផ្ទុកប៊ីចេងឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់កូន បើកូនបៅទឹកដោះ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយមិនគួរញ៉ាំអាហារដែលមានប៊ីចេងឡើយ។

ពេលមាន​កូនខ្ចី អ្នក​ម្តាយ​មិនអាច​ញ៉ាំ​របស់​នេះ​ដាច់ខាត​ ảnh 1

អ្នកម្តាយក៏មិនគួរញ៉ាំសូកូឡាដែរ ព្រោះក្នុងនោះអាចធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកម្តាយមិនអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់។ជាពិសេស បើកូនបៅទឹកដោះម្តាយ នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូន ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងកូនផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នឹងអាចធ្វើឲ្យកូនរករឿងយំ មិនព្រមគេង ថែមទាំងធ្វើឲ្យក្រពះកូនរំលាយអាហារមិនបានល្អផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីអាហារទាំងនេះ៕ 

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  សិរីសួស្តី

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍